بردگان خود باخته با اين شيفتگي حقارت خود را فراموش مي کنند

اخبار ترشیز
Typography

سید علیرضا نبوی ثالث 

باز ار چه گاه گاهي بر سر نهد کلاهي

مرغان قاف دانند آيين پادشاهي

ساقي بيار آبي از چشمه ي خرابات

تا خرقه ها بشوييم  از عجب خانقاهي

حافظ

 شوراي راهبردي اصلاح طلبان کاشمر،  به صورت ژنتيکي گرفتار عجب خانقاهي است، عجب خانقاهي در اصطلاح عرفا عبارت است از خودبيني و خوشنودي از کردار خويشتن،

اين خصيصه در بين اکثر اعضاي شوراي راهبردي اصلاح طلبان که متاسفانه قباي اصلاحات را چپه پوشيده اند نقطه‌ي اشتراکي است که آن ها را به هم پيوند داده است، اين جمع تعدادشان به بيست نفر نمي رسد، مردم آنان را درست نمي شناسند چون اين جمع شهامت اين که خودشان را به صورت رسمي به شهروندان معرفي کنند ندارند، اخيرا به نام يکي از اعضا، ادعا شده که بسياري از اتفاقاتي که در سطح ديار ترشيز مي افتد ماحصل اراده و تصميماتي است که توسط ليدر غير خود خوانده و يکي از شخصيت هايي که سواد آکادميک ندارد اما قشر دانشگاهي مجذوب جذبه ي وي  ... هستند گرفته مي شود. خدا رو شکر ابراز قبول چنين قدرتي، اين فرصت را در اختيار منتقدين قرار مي دهد که با استناد به همين اقرار، هر نوع بي عدالتي و بي قانوني در حوزه ي مديريت اجرايي و مديريت شهري را در ديار ترشيز بتوانند ناشي از نفوذ و اعمال سياست هاي شوراي راهبردي اصلاح طلبان کاشمر و اعوان و انصارشان در سطح منطقه قلمداد کنند.

تا برگزاري يازدهمين دوره ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي کمتر از چهار ماه باقي مانده است، بازار نقد و تحليل گرم است، جريانات سياسي تلاش مي کنند تا با برنامه ريزي درست و راهبردهاي دقيق، حضوري واحد و يکپارچه را از خود به نمايش بگذارند، سعي مي کنند با اقناي افکار عمومي پاسخ گوي مشکلات باشند و گزينه ي مورد نظر خود را به مجلس بفرستند، نقد هايي که بر عملکرد اصلاح طلبان صورت مي گيرد به هيچ وجه به نفع اصلاح طلبان نيست، بيشتر تئوريسين هاي جريان اصلاحات و صاحب نظران به عملکرد اصلاح طلبان پس از کسب قدرت در سال 92 ، به طور کلي انتقاد دارند.

محمد رضا تاجيک معتقد است:« امروز نعش اصلاح طلبي روي دستان ماست، کساني که اين نعش را روي دست ما گذاشته اند بايد مورد نقد جدي قرار بگيرند، همين افراد امروز معرکه گردان فضاي نقد جريان اصلاحات شده اند تا خودشان از اين نقد مصون بمانند به همين دليل نبايد چنين اجازه اي به اين افراد بدهيم.» ، فائزه هاشمي معتقد است:« اصلاح طلبان نسبت به مشکلات بي تفاوت شده اند از سال 92 که اصلاح طلبان در انتخابات پيروز شده اند، تغييراتي که بايد اتفاق بيفتد صورت نگرفته است.»

اصلاح طلبان با شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت و فاميل بازي و رفيق بازي و باند بازي و برداشتن لقمه هاي کله گربه اي به نفع فرزندانشان مردم را دلسرد کرده اند، ساده ترين مسائل مربوط به عدالت را رعايت نمي کنند، بعيد نيست بخواهند با هذيان گويي بردگان خودباخته، با تندروي و اتهام زني و ايجاد جنگ رواني با نگاه امنيتي دهه شصتي، خواسته هاي خود را به اکثريت رقيب و مخالف تحميل کنند. عطش قدرت باعث شده، بردگان خود باخته برخلاف اصول اصلاحات براي ماندن در قدرت هر برچسب و اتهامي را به رقيبان و مخالفينشان نسبت دهند، بخش عمده اي از اصلاح طلبان واقعي امروزه به اين نتيجه رسيده اند که اين کار خداوند بوده است که اصلاح طلبان پس از سال 92 در سراسر کشور وارد قدرت شوند تا خباثت بردگان خود باخته به جامعه معرفي شود وگرنه نقد رقيب و مخالف توسط حضرات آلوده به قدرت احتياج به اهانت ندارد، نقد بايد در کمال آرامش و متانت به صورت مستند و مستدل صورت پذيرد، خدا عاقبت اصلاح طلبان را بخير کند در يک جامعه ي سالم که دموکراسي حاکم است و در چرخه ي قدرت با راي و نظر مردم خيلي ها عوض مي شوند، همه بايد قادر باشند بدون ترس حرف بزنند ، بدون ترس پاسخ بشنوند و هر آن چه بر مبناي استبداد فردي يا گروهي حاکم است از جامعه زايل شود، سياست فن خوشبخت ساختن انسان هاست و سياست مدار فردي است که مسئوليت سياست هايي را که به خاطر سيطره تفکر وي در جامعه حاکم شده است مي پذيرد، سياست اين نيست که بعضي ها بخواهند چند صباحي بر اساس قوانين ماکياولي ، با حيله گري هاي شغال گونه و درنده خويي شير خودشان را بر ديگران مسلط کنند، چنين سلطه اي حاصلي جز ايجاد تنش و مناقشات بيهوده و جدال هاي اسکولاستيکي قرون وسطايي خسته کننده چيز ديگري در پي ندارد. ارزش يک سياست مدار را مي توان براساس ثمرات کار هايي که انجام داده است، سنجيد و محاسبه نمود، رفع معضلات با توسل به حيله و نيرنگ و زور و قدرت علاوه بر اين که مشکلات جديدي ايجاد مي کند براي فرصت طلبان فقط مشکل زمان را حل مي کند، بدون آن که فساد عوامل آنومي زا را از بين ببرد. دور انديشي بايد يکي از خصائص ذاتي يک سياست مدار باشد، برخي بي قانوني ها، باند بازي ها نتيجه عملکرد سياست مداراني است که نتوانستند با پرهيز از قدرت طلبي و ترک آرزوهاي جاه طلبانه و عدم توسل به وسائل غير مشروع با رعايت حقوق انساني و ايمان به تساوي حقوق شهروندان موجبات رفع بي عدالتي ها و مبادي خوشبختي آحاد جامعه را برآورده سازند.عملکرد اشتباه برخي افراد به اصطلاح اصلاح طلب باعث شده اصلاح طلبي از هدف و غرض و علت وجودي خود فاصله بگيرد و به نوعي دگماتيسم که مي شود آن را دگماتيسم سياسي خواند دچار شود.

مخالفت بخش قابل توجهي از اصلاح طلبان واقعي با عملکرد و اقدامات غيرقابل قبول شوراي راهبردي اصلاح طلبان کاشمر، عکس العملي طبيعي در برابر اين شوراي دگم انديش است، اصول اصلاح طلبانه در شوراي راهبردي مستمسکي براي انجام ساير اغراض سياسي گشته و بردگان خودباخته تحت تاثير هواهاي نفساني اصلاحات را از مسير واقعي منحرف و در مجموع اکثر تصميم گيري ها در راستاي حفظ منافع خود و فرزندانشان به صورت باندي انجام مي گيرد. 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.