حرف حق بايد جاي خودش را پيدا کند

اخبار ترشیز
Typography

سید علیرضا نبوی ثالث

 اگر سخني را شنيديد و به دلتان نشست ،بدانيد که آن سخن حق است و به دنبال آن برويد «شمس تبريزي»

دوازدهم و سيزدهم اسفند 97 ، اتاق شماره ي 10 شهرداري کاشمر با حضور بازرسان سازمان بازرسي آقايان  آذري ، عامل ، خسرونژاد و رئيس شوراي شهر کاشمر آقاي اعمي پذيراي

شهرونداني بود که گله مند و شاکي از نحوه ي مديريت حوزه ي شهري ناله هاي پراکنده ي بسياري داشتند .

نگارنده در طول سال 97 در راستاي وظايف مطبوعاتي ام بارها به صورت متناوب در سرمقاله هاي نشريه سرو با عنوان « مسئول بي لياقت آش کشک خاله نيست » ، « بدترين شکل فساد ، دور زدن قانون است » ، « ما دل در گرو حاکميت قسط اسلامي نهاده ايم » ، « آقاي معاون استاندار کار را به کاردان بسپاريد » ، « ميدان دار ميدان عدالت باشيم»، « عدالت طلبي خط قرمز نمي شناسد» ، « وزن تخلفات اداري در ترازوي قانون و عدالت » .

از وجود برخي بي عدالتي ها و دور زدن قانون در حد ممکن نوشته ام ، بارها با اشاره و کنايه گوشزد کرديم  که « ظلم بالسويه عدل است وعدل اختصاصي ظلم است » حل مشکلات شهروندان چپ و راست ، اصلاح طلب و اصولگرا نمي شناسد ، قانون قانون است و مسئولان بلند پايه ي شهرستان بايد شهر را به گونه اي مديريت کنند که ضوابط قانوني براي همه بدون تبعيض به صورت يکسان اجرا شود .

اين نکته که طي دو روزي که بازرسان در شهرداري مستقر بودند، ميزان شکايات مردمي به حدي زياد بود که بازرسان فرصت رسيدگي به پرونده هايي که ثبت سامانه شده بود و آمده بودند به صورت موردي رسيدگي کنند از آن ها سلب شده بود قابل تامل است .

اگر مسئولين بلند پايه ي شهرستان در رسيدگي به مشکلات مردم حساس باشند ، با توجه به قدرتي که « ابلاغ مسئوليت » به آن ها بخشيده است ، به راحتي قادرند در هر بخشي از دستگاه هاي اجرايي و اموري که مديران بايد پاسخگو باشند در برابر اعمال تبعيض ها و بي قانوني ها و بي عدالتي ها ايستادگي کنند . مسئولين بلند پايه شهرستان بايد حواسشان باشد ، رعايت حقوق مردم ، رسيدگي دلسوزانه و منصفانه به مشکلات مردم ، باعث عزت و آبروي نظام جمهوري اسلامي است ،  اين که يک نفر با قائل شدن تبعيض بين شهروندان با روح و روان و آبروي عده اي در سطح جامعه بازي کند  زيبنده ي نظام جمهوري اسلامي نيست . در هر شهري اگر قرار است حکم تخريب اجرا گردد بايد براي طرفداران اين کانديدا يا آن کانديداي رياست جمهوري به صورت يکسان اجرا شود .  مسئولان بلند پايه‌ي يک شهرستان بايد مراقب باشند که حوزه ي مديريت شهري در هيچ شهري پاتوق هيچ باندي از هيچ جريان سياسي قرار نگيرد ، بايد مديريت کنند و اجازه ندهند نيروهاي با تجربه و کارکشته منفعل و منزوي شوند و در حوزه ي عمراني از توان نيروهايي استفاده شود که براي انجام هر کار عمراني ، شاهد اصلاح چند باره ي کار آنان در منظر عموم باشيم .

ما به عشق برقراري عدالت اجتماعي ، چهل سال پيش در برابر توپ و تانک ايستاديم و با شعار يا بکش يا برو ، ستمگر را مقهور اراده ي عدالت طلبانه مان کرديم ، به عشق سربلندي اين نظام داوطلبانه به جبهه هاي جنگ رفتيم تا از سرزمين مان و ايمان مان دفاع کنيم . مديران جديدي که تازه کار هستند و کم تجربه ، حال چه با شايستگي چه با رابطه و نفوذ در مصادر قدرت قرار گرفته اند ، بايد آموزش هاي لازم را ببيند تا پخته شوند و مثل « بروس قادر مطلق» از قدرتشان سو استفاده نکنند ، درست است که « ابلاغ ، قدرت مي آورد » اما هيچ مسئولي حق ندارد از مسير عدالت جويي و رسيدگي به مشکلات مردم خارج شود ، مگر شما نمي گوييد « اولين شرط حکمراني ايجاد امنيت فکري و شغلي و اقتصادي فرد فرد جامعه است مديران در هر سطحي بايد به قانون و سيستم کشورشان وفادار باشند نه به ارادت يک فرد ».(سريع القلم ) ، چرا بايد منافع يک شهر قرباني سياست هاي غلط برخي افراد و يا يک جريان سياسي گردد ؟

حرف اصلي من در اين سرمقاله با بازرسان سازمان بازرسي است آيا « حجت الاسلام حسن درويشيان » خسته ي کار است ؟ آيا پاسخگويي بازرسان بايد به همين نحو باشد ؟

سازمان بازرسي ماهيتي قضايي دارد و به منظور اجراي اصل 174 قانون اساسي تشکيل شده است ، کار سازمان بازرسي امنيتي است ، بازرسان چشم بيناي دستگاه هاي اجرايي در کشور هستند ، امانتدار بيت المال هستند ، نبايد در مقابل تخلفات کوتاه بيايند ، وظيفه ي نظارت بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين و مقررات بر عهده ي آن ها مي باشد . 27 دي ماه 97 بود با 2 تن از همين بازرساني که به کاشمر آمدند در سازمان بازرسي ديداري داشتيم و صحبت کوتاهي ، آن جا بود که پس از استماع حرف هاي بازرس مربوطه به ياد آن داستان معروف « خر ما از کُرّه گي دمي نداشت » افتادم ، وقتي حجت الاسلام ايوبي مشکلات شهر را توضيح دادند، مدارک ارائه شد ، ما حصل سخنان بازرسان اين بود که « ما 2 گوني از اين شکايات داريم ، به تخلفات جزيي ورود پيدا نمي کنيم ، مرجع رسيدگي به شکايات از شهردار، استانداري است ، جرم ها ، مستقيم مي رود دادگستري ، مدارک بايد محکمه پسند باشد تا از گزارشات سوء استفاده نکنند ، شکايت به ..... آب در هاون کوبيدن است ، پرسيديم پس چه بايد کرد ؟ با لبخندي بر لب پاسخ داد « دست به دعا تا 4 سال صبر کنيد »

فعاليت سازمان بازرسي کل کشور زير نظر رئيس قوه ي قضائيه انجام مي گيرد ، « ناصر سراج » رئيس اين سازمان است و رئيس سازمان بازرسي خراسان رضوي « حسن درويشيان » است اميد است با سياست هاي حجت الاسلام رئيسي رياست جديد قوه ي قضائيه برابر سخناني که در مراسم توديع و معارفه ي 20/12/97 فرمودند شاهد تحولاتي به نفع مردم در اين راستا باشيم . اجازه دهيد حسن ختام سرمقاله ، فرازهايي از سخنان حجت الاسلام رئيسي در اين مراسم باشد :

« با همه ي تلاش هايي که انجام شده ، مردم در مورد اجراي عدالت همچنان نگران هستند و خواست و مطالبه ي مردم آن است که در سطوح مختلف ، اجراي عدالت را بيش از گذشته ببينند و لذا اساس تحول قضايي در اين دوره ، به نظر من بايد در بستر گام دوم تحول قضايي شکل گيرد ، بايد به يک نقطه ي قابل قبول در رابطه با اجراي عدالت ، همه با هم به تفاهم برسيم ، براي عدالت کتاب ها مي شود نوشت ، چه کنيم مردم احساس اجراي عدالت کنند ؟ من نمي خواهم بگويم اجراي عدالت مساوي اجراي قانون است اما فعلا اگر بخواهيم بر يک اصل توافق کنيم آن اجراي قانون است ، هيچکس در هيچ شرايطي ، در هيچ جايگاهي حق دورزدن قانون و تخلف قانوني را نخواهد داشت ، اگر محور قانون باشد و همه بر آن محور عمل کنند چه دستگاه قضايي ، چه در همه ي دستگاه هاي کشور به دليل شرايط کنوني قانون را امروز در همه ي سطوح کشور بايد جدي گرفت ، در کشور ما هر روز يک حزب و يک جرياني مي آيد ، ما بايد بر اجراي قانون توافق کنيم و اين مسئله را جدي بگيريم . مسئله اطاله ي دادرسي ، مسئله ورودي پرونده و تعداد ورودي پرونده به دستگاه قضايي را تضمين کنيم ، مسئله صيانت از آزادي هاي اجتماعي و حقوق مردم هم نکته ي بسيار مهمي است ، مسئله ي حقوق شهروندي موضوع جدي در دستگاه قضايي است بنده به عنوان مسئول قضايي از دستگاه هاي اداري کشور تکريم ارباب رجوع را مطالبه خواهم کرد . همکاران عزيز و بزرگواران براي پيشنهاد و ارائه ايده و نقدهاي منصفانه آستانه ي تحمل را بايد بالا ببرند ، اگر نقد پذيري را کنار زديم منتظر باشيم در گوشه اي از دستگاه دچار مشکل شويم . »

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.