آدم یک چیزهایی می شنود که سرش شاخ در می آورد! می گویند برخی افراد هستند که در روستاها مجبور به ذبخ اضطراری دام های خود می شوند و بعد این دام های ذبح شده را به میدان دام کاشمر می آورند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.